HİZMET KULLANIM VE İADE SÖZLEŞMESİ

İşbu Hizmet Kullanım ve İade Sözleşmesi, www.kolaygelsin.co adresinde yer alan bulut teknolojisi tabanlı siteye kullanıcı ya da kullanıcılar olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca ana sözleşmede (Kullanıcı Sözleşmesi)  belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Genel Sözleşme Şartları
1- Kullanıcı uygulamadan yararlanabilmesi için, site’de beyan edilen ücretleri yine sitede beyan edilen ödeme koşulları altında ve belirtilen araçlar vasıtası ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi gerekir.
2- Kullanıcı, uygulamayı site’de belirtilecek süre boyunca ücretsiz deneme (kullanım) hakkına sahiptir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle kullanıcının üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulamaya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri sitenin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcının üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, kullanıcının üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır.
3- Üyelik dönemi boyunca sözleşme’nin feshi de dâhil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
4- Kullanıcı tarafından dönem bitiminden 7 ( yedi) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde kullanıcının üyeliği otomatik olara yenilenecektir.
5- Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 10 (on)iş günü içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden kullanıcı sorumludur.
6- İş bu sözleşme Kullanıcı Sözleşmesinin kapsamı altındadır. Kullanıcı sözleşmesinin fesih olması durumunda bu sözleşmede otomatik olarak fesih olmuş sayılır. Kullanıcı sözleşmesi ayrıca bu sözleşme için bağlayıcı hükümler içerir.