GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Kişisel Veriler
Kolay Gelsin. ve bağlı kuruluşları, gizliliğinizi korumayı ve geçerli finansal veri koruması ve gizlilik yasalarına uymayı taahhüt etmektedir. Bu gizlilik politikası Kolay Gelsin’in veri denetleyicisi olduğu veya bu Politika’nın uygulanabilirliğinden bahsedildiği durumlarda kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı açıklamaktadır. “Kişisel veriler”, sizinle veya veya tanımlanabilir başka bir kişiyle ilgili bilgiler anlamına gelir.
Bir ürünle veya servisle ilgili ek gizlilik bilgileri, size bu Politika’nın ekler’i olarak veya ürünlerimizi ya da servislerimizi kullanırken görebileceğiniz diğer bildirimler olarak sunulacaktır. Bu tür bildirimler ve bu Politika arasında tutarsızlık olması durumunda, öncelikle bildirimler dikkate alınacaktır.
Bu Politika’yı kabul etmiyorsanız, ürünlerimizi veya servislerimizi kullanmayınız veya kişisel verilerinizi Kolay Gelsin ile sağlamayınız.
Kullanıcı tarafından www.kolaygelsin.co (KolayGelsin) uygulamasına yüklenen İçerik Kullanıcının mülkiyetindedir. Kolay Gelsin, bu İçeriği Kullanıcının önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.
Kullanıcı Sözleşmesi
Kolay Gelsin üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen içerikleri kullanıcılar ile yapmakta olduğu “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kolay Gelsin, içerikleri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addeder. Gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin herhangi bir kısmının kamu alanına girmesi konusunda tedbirler almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Kullanıcının Kolay Gelsin onayıyla, erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları kullanıcının verdiği onay çerçevesinde; işlenebilir, saklanabilir. Kolay Gelsin ile ortakları tarafından kullanıcının talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir. Kullanıcının diğer kullanıcıya ait içerikleri kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıdan onay alacak ve içerikleri bu kapsamda kullanacaktır.
Kişisel bilgiler kullanıcı ile temas kurmak veya kullanıcının Kolay Gelsin’de ki tecrübesini iyileştirmek amacıyla kullanılabileceği gibi; veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Kolay Gelsin’in hizmetlerinin kullanıcıya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.
Kolay Gelsin, kullanıcının Kolay Gelsin üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki ve performans değerlendirmelerinde Kolay Gelsin ve iş ortaklarının pazarlama ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.
Kolay Gelsin üzerinden düzenlenebilecek olan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Kolay Gelsin tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama ve istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.
Kullanıcıya Ait Bilgilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılma Durumu
Kolay Gelsin ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcıya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:
Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.
Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için Kolay Gelsin gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Kolay Gelsin, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri kullanıcının ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.
Kolay Gelsin üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Kolay Gelsin’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Kolay Gelsin, İşbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman www.kolaygelsin.co adresinde  yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Kolay Gelsin’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri www.kolaygelsin.co da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.